Una semana

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cherryglass på Bar Italia, börjar vana mig vid mitt nya utseende muppen, flyttat in i min lägenhet, firat min 21 årsdag & smockfullt Yaki)